26 feb 2012

GENERALFORSAMLING OG NYT CYKELTØJ

0 Comment

Kære Medlem

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sunds cykelmotion, tirsdag d. 6 marts kl. 1900 i SIF klubhus Teglgårdsvej 75 Sunds

Dagsorden er i følge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2 marts 2012 – enten som brev eller via email:sundscykelmotion@gmail.com
Efter generalforsamlingen er der uddeling af vores nye klubtøj. Hvis du har bestilt nyt klubtøj, er det derfor vigtigt du møder op denne aften. 
Er du forhindret bedes du kontakte os på sundscykelmotion@gmail.com.

Med venlig hilsen
Formanden

 

[top]
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow