27 feb 2012

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

0 Comment

Dagsorden for generalforsamling i Sunds Cykelmotion tirsdag d. 6 marts 2012 kl. 19.00 i SIF klubhus.

 

 

 

 

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning                       
 • Kasser fremlægger regnskab
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Valg af medlemmer til bestyrelse
  • Per Møller er på valg som bestyrelsesmedlem (Genvalg = OK)
  • Peter Holmsgaard er på valg som bestyrelsesmedlem (Genvalg = OK)
  • Morten Møller er på valg som bestyrelsesmedlem (Genvalg = Nej)(Erstatning nuværende suppleant).
 • Valg af suppleant
 • Valg af revisor og en revisor suppleant
 • Behandling af indkomne forslag
  • Turleder
  • Klubtur
  • Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2. marts 2012 – enten som brev eller via email på formand@sundscykelmotion.dk

 

[top]
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow