01 apr 2012

TURLEDER FORÅR 2012

0 Comment

Der er beklageligvis ikke medlemmer nok som har tilmeldt sig funktionen som turleder. Bestyrelsen har derfor prioriteret at der kun er turleder på hold 2 og 3. Hold 1 aftaler ved fremmøde, hvem der er dagens kaptajn. Såfremt du har tid og lyst til at hjælpe med denne vigtige opgave i klubben, kan du henvende dig til Per Møller på tlf. 4080 1784 eller e-mail formand@sundscykelmotion.dk

 

 

[top]
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow