07 jun 2012

Hvis du har lyst til en cykeltur og hyggelig samvær på tværs af holdene så afholdes der klubaften d. 14. juni.

Først kører vi en kortere tur i samlet flok hvor alle kan være med. Når vi kommer hjem til SIF Klubhuset (ca. kl. 2000) vil der blive serveret deller + kold kartoffelsalat. (det er selvfølgelig gratis og det er ingen tilmelding). 

Da vi ”skylder” vore sponsorer et holdbillede, bliver der ligeledes taget et sådan denne aften. Har du ikke lyst/mulighed for at køre, er du meget velkommen til møde op til spisning og fotografering.

[top]
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow