13 jun 2012

OPVARMNING TIL KLUBAFTEN!

0 Comment

For de der har lyst til en lidt længere tur i morgen, er vi nogle stykker der cykler fra hallen 17:30, og er tilbage ved hallen igen 18:30, for at køre med alle andre inden klubaften.

Hilsen Tommy Troelsen

[top]
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow