18 okt 2012

RESTLAGER KLUBTØJ

0 Comment

Så er der mulighed for at få suppleret gaderoben med klubtøj fra Sunds Cykelmotion.

Tøjet sælges efter først til mølle princippet og ved betaling til konto: 7613 4000728 før afhentning. 

Ved bestilling kan Hans Henrik kontaktes på hansifamily@mail.tele.dk eller 20252025.

 

[top]
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow