11 apr 2013

MANGEL PÅ HJÆLPERE TIL GP HERNING D. 20/4

0 Comment

Vil du stå for en flyvende post? (flyvende post betyder at man skal stå flere steder)

Det kræver 1 bil + 5 personer (1 ansvarlig chauffør + 4 personer – helst 15+)
Den ansvarlige sender en mail til finnlau9@gmail.com
Han/hun skal i løbet af denne uge (eller bare inden den 20. april) finde 4 pers at tage med i bilen. I næste uge får han/hun en plan for, hvor de skal…stå post.

Den ansvarlige får herefter en mail om at møde op i Herning Cykle Klub, Silkeborgvej 8, 7400 Herning lørdag morgen og afhenter 5 madpakker, flag og veste og kører derefter ud på den første post – når feltet er passeret kører man videre til næste post og så fremdeles 🙂

[top]
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow