22 sep 2013

OG VINDEREN ER? – SUNDS CYKELMOTION

0 Comment

2013 blev året hvor klubben hjemtog et af områdes eftertragtede pokaler. Pokalen for største klubhold i forbindelse med Herning løbet.

Efter endnu et flot initiativ af klubbens aktivitetsudvalg, startede dagen i Sunds multicenter med fælles morgenbord. Herefter rullede deltagerne i dagen løb i rolig tempo mod Tjørring, hvor løbet startede kl. 1300. Efter at alle havde gennemført, samledes deltagerne og byttede startnumret til en frankfurter + en øl/vand.

Tak for det store fremmøde der gjorde, at vi kunne tage pokalen med til Sunds. 

hl01.jpg hl02.jpg hl1.jpg hl03.jpg hl3.jpg hl2.jpg hl4.jpg hl5.jpg hl6.jpg hl8.jpg hl7.jpg hl8.jpg hl9.jpg hl10.jpg hl11.jpg hl12.jpg hl13.jpg hl14.jpg hl15.jpg hl16.jpg hl17.jpg hl18.jpg hl20.jpg hl21.jpg hl22.jpg hl23.jpg hl24.jpg

 

 

 

[top]
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow