Træning

Sunds Cykelmotion har 2 ugentlige træningsaftener – tirsdag og torsdag. 

Vi træner tirsdag + torsdag kl. 18.30 ( start fra Multicenter Sunds) – mød op 5-10 min før.

Vi kører i 2-3 hold, der køres efter følgende foreskrifter.:

Hold 1 kører 45-80 kilometer pr. aften med en anstrængende gennemsnitsfart afhængig af vejr- og styrkeforhold hos de fremmødtedeltager på hold 1.
Hold 2 kører 30-60 kilometer pr. aften med en moderat gennemsnitsfart afhængig af vejr- og styrkeforhold hos de fremmødte deltager på hold 2.
Hold 3 kører 25-55 kilometer pr. aften med en let gennemsnitsfart afhængig af vejr- og styrkeforhold hos de fremmødte deltager på hold 3.

Turleder på hold 1 + 2 + 3 møder 10 min før start. Ruten gennemgåes inden start. Det er turlederens ansvar, at alle mand kommer med hjem i god behold, efter devisen; "alle med ud, og alle med hjem".

Søndagsture arrangeres efter behov og afvikles med en moderat gennemsnitsfart afhænig af vejr- og styrkeforhold hos de fremmødte deltagere.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow