SMS service

SMS service

For at gøre kommunikationen mere fleksibel og hurtig for klubbens medlemmer, kan medlemmerne bruge klubbens SMS funktion.

Har du en SMS som du ønsker rundsendt til klubbens medlemmer, sendes en SMS til klubbens webmaster på 40701912eller mail til webmaster@sundscykelmotion.dk.
Din besked videresendes herefter til klubbens medlemmer.

Det kan f. eks. være invitation til en ekstra træningstur, besked om ændringer til planlagte aktiviteter, hjælp til mekanikken, ja faktisk det meste.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow