Turleder

Turleder

Turledere i SCM – 2017 kan ses herunder

Man sørger selv for at aftale afløsning, med en af de andre turledere, såfremt man ikke kan komme den dag man er tildelt.


Om at være turleder/holdkaptajn i Sunds Cykel-Motion (SCM)

I SCM lægges der stor vægt på turlederfunktionen. Turlederens vigtigste opgave er at planlægge den rute, som medlemerne skal køre på træningsaftenen.

Turlederen sørger for, at turene afvikles på de svagestes præmisser –  alle skal med hjem. Men alle skal også føle, at de får noget ud af turen rent træningsmæssigt. 

Hvis turlederne bliver enige om at slå to hold sammen, pga. af for få ryttere, køres der på det ”langsomste” holds præmisser. Det vil sige at turlederen på det ”langsomste” hold der bestemmer fart, turlængde, rute osv.

Turlederen kan tilrettelægge turen således, at der vil være mulighed for at køre fra et par steder undervejs, hvis tiden eller kræfterne kræver det.
I øvrigt vil turlederen inden start orientere om rutens længde og forventet hjemkomst, samt de nævnte frakørselsmuligheder. Turlederen er vejviser på ruten. Men alle – ikke kun turlederen – er ansvarlig for, at de almindelige færdselsregler overholdes. Der holdes for rødt lys i et højresving, cykelstier anvendes, hvor de forefindes osv.

Alle SCM’s medlemmer er med til at højne de øvrige trafikanters respekt for motionscyklisterne. Vi opfører os korrekt i trafikken. Sikkerhed prioriteres højt.

Turlederen møder ved startstedet mindst 10 min. før start, således at han kan være bestyrelsen behjælpelig med almindelig velkomst, orientering o.s.v.

Deling anbefales, hvis det viser sig at gruppens styrkemæssige spredning er for stor, men turene vil altid blive afviklet på de svagestes præmisser!

Det er alles opgave – ikke kun turledernes – at sørge for, at nye fremmødte føler sig velkomne.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow