GENERALFORSAMLING OG NYT CYKELTØJ

Kære Medlem

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sunds cykelmotion, tirsdag d. 6 marts kl. 1900 i SIF klubhus Teglgårdsvej 75 Sunds

Dagsorden er i følge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2 marts 2012 – enten som brev eller via email:sundscykelmotion@gmail.com
Efter generalforsamlingen er der uddeling af vores nye klubtøj. Hvis du har bestilt nyt klubtøj, er det derfor vigtigt du møder op denne aften. 
Er du forhindret bedes du kontakte os på sundscykelmotion@gmail.com.

Med venlig hilsen
Formanden