Sikkerhed

Før du cykler ud med Sunds Cykelmotion (SCM)

 • Sørg for, at du har de fornødne forsikringer på plads, inden du cykler ud med SCM. Sørg for, at din cykel er sikker og i orden. Medbring en ekstra slange, lappegrej og pumpe.
 • Vær praktisk påklædt. Medbring mindst 1 flaske vand, og evt. lidt energi i form af en banan eller en energibar.

Cykling med SCM

 • Når du cykler repræsenterer du alle motionscykelryttere og når du cykler i SCM klubtøj, repræsenterer du oven i købet SCM. Vær derfor et godt eksempel for alle motionscykelryttere og for klubben.

Vis hensyn!

 • Provokér aldrig andre trafikanter!
 • Gældende færdselsregler skal selvfølgelig overholdes.
 • Vær et godt eksempel
 • Hils høfligt på medtrafikanter på landeveje og skovstier – vis god SCM ånd.

Før turen:

 • Turene foregår opdelt i tre forskellige grupper, hold 1, 2, 3 og 4 Turene foregår under ledelse af en holdkaptajn.
 • Holdkaptajnen er en klubkammerat, som har lagt ruten, og hans ansvisninger skal følges. Holdkaptajnen bærer ikke mere ansvar for sikkerheden end alle andre i gruppen. Alle har ansvaret for at bidrage til den gode stemning i gruppen.
 • Uanset gruppe, cykles der på de svages betingelser. Det er okay at sidde på hjul, hvis formen ikke er til føringer. Alle kommer med hjem og ingen efterlades ude på ruten.
 • Der samles op på bakkerne og hvis spredningen i gruppen er stor, har holdkaptajnen forskellige redskaber og træningsvejledninger, som kan medvirke til, at alle i gruppen får en god cykeloplevelse, uanset styrkeforhold. Det er god SCM ånd, at de erfarne ryttere hjælper de uerfarne på en kammeratlig og diplomatisk måde – Vi har alle noget at lære.

Når turen starter:

 • Turene starter fra p-pladsen ved Sunds Jiu-Jitsu klub Rønne Alle 203
 • De første 5-10 kilometer fungerer som opvarmning og tilbagelægges i moderat tempo. Farten sættes ikke op, før vi er kommet godt ud af byen.

Kørsel i SCM grupper:

 • Vi cykler i rækker 2 og 2 (såkaldt paradekørsel) alt efter vejforholdene – evt. 1 og 1 hvis forholdene byder det. Vi cykler aldrig 3 og 3 eller mere!
 • Vi cykler i højre side, også selvom vejen er bred og ikke særligt trafikeret.
 • Hvis du har brug for at ændre retning, så orienter dig bagud før du skifter bane. Vær altid opmærksom på trafikken og vejens beskaffenhed, også selvom du sidder bagerst.
 • Du cykler på eget ansvar, men bærer også et ansvar for de omkringliggende rytteres sikkerhed.
 • Vi praktiserer rulleskift (Snejbjerg-skift) Se illustration her >>>>.
 • Gør opmærksom på, hvis du er ny og ikke kender til Snejbjergskiftet. Så vil holdkaptajnen give den fornødne instruktion.
 • Alle holder rækken og rytmen i feltet, med andre ord, ingen løse eller flagrende ryttere i tredje eller fjerde position.
 • Overskrid aldrig vejmidten! Det er forbudt!
 • Det er forbudt at overhale i 3. eller fjerde position, også på bakkerne!
 • Hold et jævnt tråd. Brems aldrig pludseligt op.
 • Får du brug for at undvige, så forsøg at undvige til højre – hellere en tur i rabatten end ud mod trafikken.
 • ”Ind på en række” sker altid ved at flette som iht. ”lynlåsprincippet”.

Advarselsråb:

 • De foranliggende ryttere advarer i god tid, ved forhindringer forude (f.eks hul, pæl, glasskår, parkerede biler, modkørende trafik mv).
 • De foranliggende ryttere kan også gøre opmærksom på, at der ikke kommer modkørende trafik når der f.eks. krydses en vej, ved at råbe ”Fri!” (Husk dog at denne orientering kun er vejledende, du bærer selv ansvaret når du kører ud i krydset.
 • De bagerstliggende ryttere advarer ved bagfrakommende trafik mv.
 • Kommandoforplantning foregår med råb eller håndsignaler. Lær håndsignalerne at kende fra mere erfarne ryttere.
 • Forskellige advarselsråb:
  • ”Holdt!” – Når der stoppes op
  • ”Forfra!” – Ved trafik (eller fodgængere) forfra
  • ”Bagfra” – Ved trafik bagfra
  • ”Fri!/Fri bagfra!/Fri forfra!” – Ved passage af kryds mv.
  • ”Se op!/Se op venstre!/Se op højre!” – Advarsel ved forhindringer fra siderne.
  • ”Saml op!” – Hvis de bagerst liggende ryttere er sakket agter ud. Ved kommandoen ”Saml op!” skal farten tages af i ro og mag og nedbremsningen foretages i en rolig bevægelse.
  • “X” ned” – Hvis hastigheden er for høj i gruppen.
 • Foretag aldrig panikopbremsninger! De ”tabte” ryttere kan netop have rejst sig op i pedalerne for at træde op til gruppen og derved risikere at tørne ind i foranliggende med stød og panikopbremsninger til følge.
 • Pas dog på ikke at ”overadvare”. Advar kun, når det er nødvendigt. Lad være med at påpege hver eneste lille forhindring på vejen. Det kan give uro i feltet og fjerner opmærksomheden fra reelle forhindringer.
 • Overser du alligevel et hul i vejen, så kør hellere igennem det/hen over det, frem for uventede sving eller opbremsninger. Hellere en punktering end en bunke ryttere på vejen.
 • Overhal aldrig indenom! Færdselsreglerne skal nemlig overholdes og overhaling indenom er forbudt!
 • Når du giver advarseltegn med hænderne, så pas på, du ikke mister balancen på din cykel, når du slipper styret for at give tegn bagud. Hold generelt godt fast i styret og placer hænderne yderst på styret.
 • Orientering bagud: Har du brug for at vende dig om, for at orientere dig bagud, så læg først forsigtigt en hånd på sidemandens skulder. Derved holder du balancen og undgår at miste retning.
 • Slip aldrig styret med begge hænder på én gang, når du kører i flok!
 • Mobiltelefoner må ikke anvendes under kørsel på cykel. Vi overholder nemlig færdselsreglerne og brug af mobiltelefon under kørsel er forbudt.

Identifikation:

Det er en god idé at medbringe en form for identifikation, når du cykler. Skriv f.eks. navn, adresse og telefonnummer i din hjelm eller opbevar kontaktdata på en person, som kan kontaktes i nødstilfælde, i din sadeltaske.


Hvis ulykken er ude:

Bevar roen – få overblik – bedøm situationen.

 • Stands ulykken – sæt nogen til at advare andre trafikanter – kom væk fra vejen.
 • Giv førstehjælp – stands blødninger – ingen vejrtrækning/kunstig åndedræt – læg tilskadekomne på siden i aflåst sideleje – tal med pågældende og forebyg chok.
 • Tilkald hjælp – brug 112 – oplys navn – personnummer – uheldsstedets adresse og skadens omfang. Det er en god idé, at medbringe en mobiltelefon.
 • Få modpartens navn – adresse – bilnummer og navn på forsikringsselskab.
 • Medbring dit navn, adresse og tlf. nr. samt evt. kopi af sygesikringsbevis i din cykeltaske.
 • Sørg for, at tilskadekomnes familie får besked og cyklen bringes hjem med Falck.
 • Tal med de andre om uheldet og lær af begåede fejl.
 • Ved alvorlige uheld bør politiet tilkaldes, af hensyn til en objektiv undersøgelse og placering af erstatningsansvaret. Jylland – tlf. nr. til politiet 114.

Vis hensyn – det smitter – lad os sammen starte en epidemi!