Holdkaptajner

Holdkaptajnplan kan ses herunder

Er I forhindret i at komme på de angivne datoer, så forsøg venligst at bytte turene indbyrdes.

Om at være Holdkaptajn i Sunds Cykel-Motion (SCM)

I SCM lægges der stor vægt på holdkpatajnfunktionen. Holdkaptajnen vigtigste opgave er at planlægge den rute, som medlemmerne skal køre på træningsaftenen.

Holdkaptajnen sørger for, at turene afvikles på de svagestes præmisser –  alle skal med hjem. Men alle skal også føle, at de får noget ud af turen rent træningsmæssigt.

Hvis holdkaptajnerne bliver enige om at slå to hold sammen, pga. af for få ryttere, køres der på det ”langsomste” holds præmisser. Det vil sige at holdkaptajnen på det ”langsomste” hold der bestemmer fart, turlængde, rute osv.

Holdkaptajnen kan tilrettelægge turen således, at der vil være mulighed for at køre fra et par steder undervejs, hvis tiden eller kræfterne kræver det.
I øvrigt vil holdkaptajnen inden start orientere om rutens længde og forventet hjemkomst, samt de nævnte frakørselsmuligheder. Holdkaptajnen er vejviser på ruten. Men alle – ikke kun koldkaptajnen – er ansvarlig for, at de almindelige færdselsregler overholdes. Der holdes for rødt lys i et højresving, cykelstier anvendes, hvor de forefindes osv.

Alle SCM’s medlemmer er med til at højne de øvrige trafikanters respekt for motionscyklisterne. Vi opfører os korrekt i trafikken. Sikkerhed prioriteres højt.

Holdkaptajnen møder ved startstedet mindst 10 min. før start, således at han kan være bestyrelsen behjælpelig med almindelig velkomst, orientering o.s.v.

Deling anbefales, hvis det viser sig at gruppens styrkemæssige spredning er for stor, men turene vil altid blive afviklet på de svagestes præmisser!

Det er alles opgave – ikke kun holdkaptajnen – at sørge for, at nye fremmødte føler sig velkomne.