GIRO OPLEVELSER

En fantastisk dag hvor Herning, og alle byerne vi kom igennem på vores motionsløb, var klædt i lyserødt.

Har du "knipset" løs i Giro-dagene, og ligger inde med billeder som du ønsker at dele, så send dem gladeligt til mig på webmaster@sundscykelmotion.dk. Så ligger jeg dine billeder op på hjemmesiden.

 

[pe2-gallery] IMG_0500.JPGIMG_0586.JPGIMG_0501.JPGIMG_0502.JPGIMG_0588.JPGIMG_0503.JPGIMG_0504.JPGIMG_0505.JPGIMG_0591.JPGIMG_0506.JPGIMG_0507.JPGIMG_0593.JPGIMG_0508.JPGIMG_0594.JPGIMG_0594.JPGIMG_0509.JPGIMG_0510.JPGIMG_0511.JPGIMG_0597.JPGIMG_0512.JPGIMG_0598.JPGIMG_0513.JPGIMG_0599.JPGIMG_0600.JPGIMG_0600.JPGIMG_0601.JPGIMG_0602.JPGIMG_0517.JPGIMG_0517.JPGIMG_0603.JPGIMG_0519.JPGIMG_0605.JPGIMG_0521.JPGIMG_0607.JPGIMG_0608.JPGIMG_0523.JPGIMG_0609.JPGIMG_0524.JPGIMG_0610.JPGIMG_0611.JPGIMG_0612.JPGIMG_0612.JPGIMG_0527.JPGIMG_0528.JPGIMG_0614.JPGIMG_0529.JPGIMG_0615.JPGIMG_0530.JPGIMG_0616.JPGIMG_0531.JPGIMG_0617.JPGIMG_0532.JPGIMG_0618.JPGIMG_0533.JPGIMG_0619.JPGIMG_0534.JPGIMG_0620.JPGIMG_0535.JPGIMG_0621.JPGIMG_0536.JPGIMG_0622.JPGIMG_0537.JPGIMG_0623.JPGIMG_0538.JPGIMG_0624.JPGIMG_0625.JPGIMG_0540.JPGIMG_0626.JPGIMG_0541.JPGIMG_0542.JPGIMG_0543.JPGIMG_0545.JPGIMG_0546.JPGIMG_0547.JPGIMG_0550.JPGIMG_0551.JPGIMG_0552.JPGIMG_0553.JPGIMG_0554.JPGIMG_0555.JPGIMG_0556.JPGIMG_0557.JPGIMG_0559.JPGIMG_0561.JPGIMG_0562.JPGIMG_0564.JPGIMG_0565.JPGIMG_0566.JPGIMG_0566.JPGIMG_0568.JPGIMG_0569.JPGIMG_0571.JPGIMG_0574.JPGIMG_0575.JPG[/pe2-gallery]