VIGTIGE INFORMATIONER OM SÆSONEN 2013 I SCM

Selvom vejrguderne ikke tilkendegiver, at det snart er forår, så er SCM sæsonopstart et sikkert forårstegn.

Men inden da, forudsiger vejrudsigten, at vinteren i løbet af ugen kommer med sine sidste krampetrækninger i form af en snestorm! Men at foråret er lige om hjørnet er så sikkert, som SCM sæsonstart den 30. marts. Så få cykelen støvet af og smurt, så du er klar til en fantastisk cykelsæson i SCM.

Som optakt til sæsonen kan du herunder holde dig opdateret og få et samlet overblik over klubbens vigtige aktiviteter og informationer for 2013 sæsonen.


Sæsonstart: Lørdag den 30. marts kl. 10:00. Mødested: Sunds Hallen. Læs mere om sæsonstarten her >>>


Træningstidspunkter: Tirsdag og torsdag aften – gælder alle dage, uanset om disse måtte falde på helligdage. Vi starter kl. 18.30 – mød op 5-10 min. før start. Startsted er Sunds Hallens p-plads. Flere af klubbens medlemmer cykler ture om søndagen. Her startes fra Sunds Hallen kl. 10.00.


Kontingent: Sæsonstart er også lig med kontingentfornyelse. Kontingentet for år 2013 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 250,00. Beløbet kan betales via på klubbens konto i Handelsbanken: 7613 4000728. Husk at oplyse navn. Kontingentet bedes venligst indbetalt senest 30. april 2013.


Medlemskartotek: Hjælp os med at holde vores medlemskartotek ajourført – får du ny mailadresse, telefonnummer, eller adresse, send da en mail med dine nye kontaktoplysninger til sundscykelmotion@gmail.com


Klubtøj: Tøjbestilling for medlemmer, som ønsker mere/nyt klubtøj skal ske senest den 15. april til Peter Holmsgaard på peterholmsgaard@webspeed.dk, eller på tlf: 60179170. Du kan læse mere om vores klubtøj her >>>


Turleder: Vi forsøger at køre med turleder på alle 3 hold. Ruter fastlægges inden start af turlederen. For at alle får en god oplevelse af træningsturen, er det op til turlederen at sammensætte holdene styrkemæssigt så ensartet som muligt. Ønsker du at hjælpe klubben som turleder kan du læse mere om opgaven her >>>


Klubaftner: Der vil i løbet af sæsonen blive afholdt et antal klubaftner. Her vil være forskellige aktiviteter og informationer og ikke mindst hyggeligt samvær. Disse klubaftner er klubben vært ved kaffe/the, øl/vand. Tidspunkter udmeldes senere.


Aktivitetsudvalg: I SCM har vi et aktivitetsudvalg, som vil stå for diverse aktiviteter i løbet af sæsonen.  Har du en ide til aktiviteter i klubben kan du kontakte et af udvalgets medlemmer. Udvalgets formål er, at understøtte sociale tiltag og give gode fælles oplevelser for alle klubbens medlemmer. Udvalget består af: Poul Bilberg (20279279/poulbilberg@live.dk), Morten Berthelsen (40701912/mb@privatpost.dk) og Max Sehested (25263200/max@sehested-transport.dk).


SMS service: For at gøre kommunikationen mere fleksibel og hurtig for klubbens medlemmer, bruger SCM at rundesende beskeder på SMS. Det kan f. eks. være invitation til en ekstra træningstur, besked om ændringer til planlagte aktiviteter, hjælp til mekanikken, ja faktisk det meste. Har du en SMS som du ønsker rundsendt til klubbens medlemmer, sendes en SMS til klubbens webmaster på 28730055 eller mail til webmaster@sundscykelmotion.dk. Din besked videresendes straks herefter til klubbens medlemmer.


Hjemmeside: Klubbens primære kommunikationsplatform er vore hjemmeside. Har du indlæg til hjemmesiden sendes en SMS til klubbens webmaster på 28730055 eller mail til webmaster@sundscykelmotion.dkEn del af hjemmesiden er kun for medlemmer. Her kræves et medlemslogin. Dette password fås i forbindes med tilmelding som medlem i klubben. Skulle du have mistet dit password kan du få det oplyst ved at kontakte klubbens webmaster på 28730055 eller mail til webmaster@sundscykelmotion.dk.


SCM bestyrelse: SCM bestyrelse kan ses her >>>


Sæsonafslutning: Lørdag den 28. september 2013.

 

Så stay tuned og en rigtig god sæson til Jer alle!