REMINDER – KONTINGENT FOR 2013

Har du endnu ikke fået betalt årets SCM kontingent, imødeser klubbens kasserer din indbetaling senest den 7. juni.

 

Kontingentet for år 2013 er 250,00 kr. Beløbet betales via klubbens konto i Handelsbanken: 7613 4000728. Husk at oplyse navn.

 

Er du nyt medlem eller har ændringer til dine kontaktoplysninger (adresse, mobilnummer, e-mail) bedes du sende disse til vores webmaster på kristian@venoe.com, således vi kan opretholde en korrekt medlemsliste.

Efter den 7. juni vil der blive udsendt en opdateret medlemsliste til alle SCM medlemmer, så husk at betale inden denne dato.

På forhånd tak
Bestyrelsen