OPDATERING – KONTINGENT FOR 2014

HUSK, ønsker du at forny eller blive nyt medlem af Sunds Cykelmotion, så har du nu muligheden for at betale årets kontingent. Klubbens kasserer imødeser gerne din indbetaling senest den 1. maj.

 

 

Kontingentet for 2014 er 250,00 kr. Beløbet betales via klubbens konto i Handelsbanken: 7613 4000728. Husk at oplyse navn.

Er du nyt medlem eller har ændringer til dine kontaktoplysninger (adresse, mobilnummer, e-mail) bedes du sende disse til vores webmaster på kristian@venoe.com, således vi kan opretholde en korrekt medlemsliste.

Efter den 1. maj vil der blive udsendt en opdateret medlemsliste over alle betalende SCM medlemmer, så husk at betale inden denne dato.

På forhånd tak
Bestyrelsen