GENERALFORSAMLING I SCM D. 29. FEBRUAR 2016 kl. 19:00

Sunds Cykelmotion afholder generalforsamling mandag den 29. februar 2016 kl. 19:00.

Generalforsamling afholdes hos Sunds Forenings Fitness (mødelokale i Sunds Multicentre). Dagsorden jf. vedtægterne.