02 feb 2013

GENERALFORSAMLING

0 Comment

Kære medlem.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sunds cykelmotion, onsdag d. 27. februar 2013 kl. 1900 i SIF klubhus, Teglgårdsvej 75 Sunds.

Dagsorden er ifølge vedtægterne. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 19. februar 2013 – via email: sundscykelmotion@gmail.com

[top]
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow